Alyak Kömür

Analiz Tipleri

Orjinal Numunede

Havada Kuru
Numunede

Kuru Numunede


*Nem

3,48

-

-

*Kül

5,00

-

5,18

*Uçucu Madde

21,78

-

22,57

Sabit Karbon

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

*Toplam Kükürt

0,32

-

0,33

Alt Isıl Değer

7358

-

7645

Üst Isıl Değer

7602

-

7876

Serbest Kabarma Endeksi

-

-

-